Viitori studenți Științe și Mediu
Seminar MONITOX
Instruire analize multiparametri
Analize multiparametri
Expediție DaRla
Colectare probe ape și sedimente
Analize ape
Școala de vară Nistru 2019 MONITOX
Colectare probe sol

ANUNŢURI

 

ÎN PERIOADA  07.08.2024 – 01.09.2024 SECRETARIATUL ESTE ÎNCHIS.

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR

          ABSOLVENŢII DE LA ÎNVĂTĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ (ZI),  LICENŢĂ ŞI MASTERAT, SUNT RUGAŢI SĂ SE PREZINTE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII PENTRU A RIDICA FIŞA DE LICHIDARE ŞI A SE ÎNSCRIE LA EXAMEN ASTFEL:

 • Licenţă toate specializările - 01 iulie – 02 iulie 2024;
 • Master ACPAFC  - 01 iulie – 05 iulie 2024;
 • Master MMM - 15 iulie – 17 iulie 2024:

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:

          LICENŢĂ

 • Chimie farmaceutică           - 4 IULIE 2024 , ora  9.00 sala FORINFO
 • Ştiinţa mediului                  -  5 IULIE 2024 , ora  9.00, sala SB 106

         

MASTER

 • Monitoriz.şi Managem. Mediului -19 IULIE 2024, ora 10, sala FORINFO                    
 • A.C.P.A.F.C.                             - 08 IULIE 2024, ora 9, sala FORINFO                    

 

 Orar sem II 2023-2024 

      Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de finalizare studii, licenţă/master, are loc în perioada 12 - 16.02.2024.

       Susţinerea examenelor de finalizare studii pentru licenţă/master au loc astfel:

 • Ştiinţa mediului – licenţă - 29.02.2024, ora 9, sala SB 204;
 • Analiza şi controlul produselor agrochimice, farmaceutice şi cosmetice– master - 29.02.2024, ora 12, sala Forinfo;
 • Matematică aplicată în ştiinţe – master – 27.02.2024, ora 9, SA 03.

Vă facem cunoscut că Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, are la dispoziţie un loc gratuit, pentru tabăra de iarnă din februarie 2024, pentru studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură sau pentru cei cu, cazuri sociale.

Cererile se depun în perioada 16-22 ianuarie 2024, atât la secretariat cât şi  on-line (Anexa nr. 4 din Metodologie).

În data de 18 ianuarie 2024, facultatea va afişa data şi locul de întâlnire a comisiei cu studenţii care au depus cerere.

23 ianuarie 2024 – afişarea listelor cu beneficiarii

26-29 ianuarie 2024 – primirea contestaţiilor;

30-31 ianuarie 2024 – întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul);

31 ianuarie 2024 – afişarea la avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii a listelor finale.

Metodologie taere (ugal.ro)

 

PROGRAMAREA RESTANŢELOR DIN 13-26 NOIEMBRIE 2023

 

FACULTATEA  DE ȘTIINTE  ȘI  MEDIU

vă invită să participaţi  la deschiderea anului universitar 2023 – 2024,

care va avea loc

luni 02 octombrie 2023,

ora 12, sala SD501

 

Orar semestrul I 2023-2024

Medii anii II și III 2023_2024

Înscrierea studenţilor în anul universitar 2023-2024 se face în perioada 26.09.2023 – 06.10.2023, indiferent de anul de studiu,  în următorul interval orar:

 • 29.09.2023: 9  – 1530
 • 30.09.2023 - 01.10.2023:  9 – 1430
 • 2.10.2023 - 05.10.2023:  9 – 1530
 • 6.10.2023:  9 – 1330

Plata taxei de înmatriculare sau de şcolarizare se poate achita şi on-line  folosind următoarele coordonate:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi;
 • Cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • La explicaţia plătţii se va menţiona: Nume şi prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I, licenţă/master, cu frecvenţă, facultatea.

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR

 Înscrierile la licenţă, pentru  sesiunea septembrie,  vor avea loc zilele de 31 august  şi 1 septembrie 2023

Înscrierile pentru masterele de la MMM, ACPAFC se vor face în zilele de 18 şi 19 septembrie 2023

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:

          LICENŢĂ

-Chimie farmaceutică            -  4 septembrie 2023, ora  10, sala FORINFO

- Ştiinţa mediului                  -  5 septembrie 2023 , ora  9, sala SB 401

          MASTER

-A.C.P.A.F.C.                                  -24 septembrie 2023, ora 10, sala FORINFO                     

- M.M.M.                                         -23 septembrie 2023, ora 10, sala FORINFO      

 

PROGRAMAREA RESTANŢELOR - SESIUNEA 01-30 septembrie 2023

 

PROGRAMAREA RESTANŢELOR 15 iulie -28 iulie 2023 LICENŢĂ şi MASTER

 

ABSOLVENŢII SĂ SE PREZINTE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII PENTRU A RIDICA FIŞA DE LICHIDARE ŞI A SE ÎNSCRIE LA EXAMEN  ÎN PERIOADA: 

 19 – 23 iunie 2023 pentru licență și ACPAFC

26-30 iunie 2023 pentru MMM

LICENŢĂ

- Chimie medicală   - 30 IUNIE 2023, ora  9, sala FORINFO

- Chimie farmaceutică  - 1 IULIE 2023 , ora  9, sala FORINFO

- Ştiinţa mediului  -  30 IUNIE 2023 , ora  9, sala SB 401      

 

DISERTAȚIE

- A.C.P.A.F.C.  - 29 IUNIE 2023, ora 15, sala FORINFO                    

- M.M.M.  - 3 IULIE 2023, ora 10, sala FORINFO     

    

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, TREBUIE SĂ PREZENTAŢI URMATOARELE :

 • FIŞA DE LICHIDARE
 • 2 (DOUĂ) FOTOGRAFII TIP BULETIN
 • PROIECTUL CU SEMNATURA ÎNDRUMĂTORULUI
 • DECLARAŢIA DE PLAGIAT (SE DESCARCĂ DUPĂ SITE-UL http://www.sciences.ugal.ro/examen_licenta.php)
 • LUCRAREA INSCRIPŢIONATĂ PE UN CD, CARE SE VA ATAŞA LA FINALUL LUCRĂRII

Programarea restanțelor pentru anii terminali

Sesiunea de vară anii neterminali

Simpozion studențesc 2023

Tabere studentești 2023

Sesiunea de vară pentru anii terminali 

Programarea examenelor săptamânile 7-8 aprilie 2023

 

În perioada 10-21 aprilie 2023 va fi organizată o sesiune de restanţe pentru toţi anii.

Studenţii care vor să se prezinte la examene trebuie să depună la scretariatul facultăţii, până la data de 5 aprilie, o cerere adresată domnului Decan, cu disciplinile la care doresc susţinerea examenelor.

Studenții care au restanțe din anii anteriori trebuie să achite, la casieria universității, taxă pentru restanță  în valoare de 35 lei.

 

Tabel final cu studenții bursieri sem. II 2022-2023

 

Orar sem. II 2022-2023 (ugal.ro)

 

Programarea examenelor februarie 2023

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

 13 – 17 FEBRUARIE 2023

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:

          LICENŢĂ

- Ştiinţa mediului             - 03 martie 2023, ora  10.00, sala SB 106

- Chimie farmaceutică      - 02 martie 2023, ora  12.00, sala  FORINFO

 

          MASTER

-Monitorizarea şi managementul mediului – 02 martie 2023, ora 11.00, sala FORINFO

-A.C.P.A.F.C.                                            - 03 martie 2023, ora 10.00, sala FORINFO        

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, TREBUIE SĂ PREZENTAŢI URMĂTOARELE:

 • FIŞA DE LICHIDARE (care se găseşte la secretariat)
 • CEREREA DE ÎNSCRIERE (pe site)
 • 2 (DOUĂ) FOTOGRAFII TIP BULETIN
 • PROIECTUL CU SEMNĂTURA ÎNDRUMĂTORULUI
 • DECLARAŢIA DE PLAGIAT (SE DESCARCĂ DUPĂ SITE-UL http://www.sciences.ugal.ro/examen_licenta.php)
 • LUCRAREA INSCRIPŢIONATĂ PE UN CD, CARE SE VA ATAŞA LA FINALUL LUCRĂRII

Lucrările de disertaţie pentru verificarea cu sotful antiplagiat se vor trimite la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., conform Metodologiei afişate pe site-ul facultăţii.

 

Calendar depunere lucrări de disertatie pentru verificarea antiplagiat

 

Sunteti invitați la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023, care va avea loc luni 03.10.2022ora 10sala SD501.

 

Conform hotarârii Consiliului Facultății din 21.09.2022, activitatile didactice se vor desfășura “față în față” la toate programele de studiu din facultate.

 

Orar sem. I 2022-2023

 

Înscrierea studenţilor  în anul univ. 2022/2023 se va face în perioada  26.09. – 07.10. 2022, astfel:

 LICENŢĂ

Anul   I – 26.09. – 27.09.2022, orele 8,30 – 15,30;

Anul  II – 27.09. – 30.09.2022, orele 8,30 – 15,30;

                        – 01.10. – 02.10.2022, orele 9,00 – 15,00.

Anul III – 27.09. – 30.09.2022, orele 8,00 – 15,30;

                         – 01.10. – 02-10.2022, orele 9,00 – 15,00.

 MASTER

Anul I + anul II  – 28.09. – 30.09.2022, orele 8,30 – 15,00;

                         – 01.10. – 02.10.2022, orele 9,00 – 15,00.

 Studenţii repetenţi:

30.09.2022 – 07.10.2022, orele 8,30 – 15,00.

 * Pentru încheierea contractelor, studenţii se pot prezenta în perioada 27.09. – 07.10.2022 şi în afara datelor  programate mai sus.

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:   

- Monitorizarea şi managementul mediului    - 22 septembrie 2022, ora 11, sala  FORINFO

- A.C.P.A.F.C.  - 23 septembrie 2022, ora 9,  sala FORINFO

 

Restante septembrie 2022

În perioada 1 – 8 septembrie 2022, se aprobă organizarea unei sesiuni suplimentare de restanțe pentru toți anii de studiu.

Cererile studenților se depun la secretariatul facultății sau pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ VA AVEA LOC ASTFEL:

- Ştiinţa mediului               - 6 septembrie 2022, ora 14,30,  sala  SB 106

- Chimie farmaceutică       - 6 septembrie 2022, ora 10, sala FORINFO

 

EXAMEN DE DISERTATIE

- Verificare antiplagiat: 1-5 septembrie 2022

- Înscriere examen disertatie: 19-20 septembrie 2022

 

În perioada 8 - 31 august 2022, secretariatul nu funcţionează (concediu).

 

Tabere studențești

 

Programarea restanțelor licență și master - iulie 2022

Programarea restanțelor pentru MMM - iunie/iulie 2022

 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE VARĂ 4 – 26 iunie 2022 LICENŢĂ

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE la specializarea Monitorizarea şi managementul mediului este  27 iunie - 1 iulie 2022

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE (A.C.P.A.F.C.)

20 - 24 iunie 2022

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:

 LICENŢĂ

- Ştiinţa mediului              - 28 iunie 2022, ora 9,  sala  SB 106

- Chimie farmaceutică       - 29 iunie 2022, FORINFO

MASTER

-A.C.P.A.F.C.                      - 1 iulie 2022,  ora 9, sala FORINFO

-M.M.M.                             - 11 IULIE 2022 , ORA 10, SALA Forinfo

 

În prima etapă , Lucrările de disertaţie pentru verificarea cu sotful antiplagiat se vor trimite în perioada 30 mai – 2 iunie 2022 pentru specializările MAS şi ACPAFC şi  06 - 09 iunie  2022 pentru  MMM.

Etapa a doua în perioada 13 – 16 iunie 2022 pentru  specializările  MAS şi ACPAFC şi  20 - 23 iunie  2022 pentru  MMM.

Lucrările de disertaţie se trimit la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, TREBUIE SĂ PREZENTAŢI URMĂTOARELE:

 • FIŞA DE LICHIDARE (care se găseşte la secretariat)
 • CEREREA DE ÎNSCRIERE (pe site)
 • 2 (DOUĂ) FOTOGRAFII TIP BULETIN
 • PROIECTUL CU SEMNĂTURA ÎNDRUMĂTORULUI
 • DECLARAŢIA DE PLAGIAT (SE DESCARCĂ DUPĂ SITE-UL http://www.sciences.ugal.ro/examen_licenta.php)
 • LUCRAREA INSCRIPŢIONATĂ PE UN CD, CARE SE VA ATAŞA LA FINALUL LUCRĂRII

 

 

 Programarea restanțelor pentru anii terminali licență și master 2-14 iunie 2022

 

 Bursele sociale pentru SEMESTRUL II 2021-2022

 

       În atenția studenților de la Facultatea de Științe și Mediu:

       Având în vedere alegerile pentru locurile vacante din Consiliul Facultății și Senat, comisia electorală studențească a decis ca acestea să se desfășoare astfel:

 • Turul 1 de alegeri va avea loc în data - 09.03.2022, intervalul orar: 1000 - 1600, sala SA03
 • Turul 2 de alegeri va avea loc în data – 15.03.2022, intervalul orar: 1000 - 1600, sala SA03

       Studenții se pot înscrie la secretariatul facultății până la data de 08.03.2022, ora 1000.

 

Orar semestrul II 2021-2022

 

Concurs tematic de creație - 8 aprilie 2022

Mediul înconjurător: ieri, azi și mâine

1. Creație pentru elevi

2. Creație pentru studenți

Data limită pentru depunerea lucrărilor: 30.03.2022

Prezentarea lucrărilor, jurizarea și premierea: 8.04.2022

 

Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a hotărât, în unanimitate, în ședința ordinară în plen din data de pe 27 ianuarie 2022, ca toate activitățile didactice din semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022 să se desfășoare în format fizic („face to face” - on-site).

 

Programarea examenelor sesiunea 22 ianuarie - 13 februarie 2022

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

                                14 – 18 FEBRUARIE 2022

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:

LICENŢĂ

- Ştiinţa mediului  - 25 februarie 2022 , ora  10.00, sala SB 204 (faţă în faţă)

MASTER

- Monitorizarea şi managementul mediului - 25 februarie 2022, ora 11.00, sala FORINFO (faţă în faţă)                 

- A.C.P.A.F.C - 25 februarie 2022, ora 12.00, sala SD 501 (faţă în faţă) 

              

Lucrările de disertaţie pentru verificarea cu sotful antiplagiat se vor trimite în perioada 24-27 ianuarie 2022 (prima etapă) şi 07-09 februarie 2022 pentru etapa a doua la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Conform Hotărârii Consiliul Facultăţii nr. 6 din 17.11.2021, activitățile didactice vor continua începând cu data de 22.11.2021 astfel:

- La programele de licență Știința mediului și Chimie farmaceuticăhibrid (cursurile și seminariile online, laboratoarele față în față)

- La programele de masteratonline.

 

Consiliului Facultății a hotarât continuarea online a tuturor activităților didactice cu studenții din Facultatea de Științe și Mediu, în perioada 08.11.2021-19.11.2021. 

 

Burse semestrul I, 2021-2022

 

Consiliului Facultății a hotarât trecerea în online a tuturor activităților didactice cu studenții din facultatea noastră, în perioada 26.10.2021-05.11.2021. 

  

Orar

 

FACULTATEA  DE  ȘTIINTE  ȘI  MEDIU 

invită studentii de anul I să participe  la deschiderea anului universitar 2021 – 2022,

care va avea loc luni 04 octombrie 2021:

 • anul I Chimie farmaceutică - ora 10, sala SD501
 • anul I Știința mediului – ora 11, sala SB 401

 

Consiliul Facultății de Științe și Mediu a hotărât în ședința din 27.09.2021 ca activitățile didactice din anul universitar 2021-2022 să se desfășoare astfel:

 • La programele de licență in regim hibrid (cursurile online și aplicațiile față în față)
 • La programele de masterat:
  • Monitorizarea  şi managementul  mediului - hibrid
  • Analiza și controlul  produselor agrochimice,    farmaceutice  și cosmetice - hibrid

 

În atenția studenților de la programele de licenţă

Studenţii care doresc să obţină certificarea pentru profesia de cadru didactic se pot înscrie în  PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE - NIVEL I, realizat de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).

Înscrierile se vor face în perioada 04.10.2021 - 15.10.2021 de luni până vineri, la sediul D.P.P.D., str. Gării, nr. 63, corp A:

- orele 9.00 - 15.00, etaj 2, sala A 207 (anul I – înscrieri)

- orele 9.00 - 14.00, etaj 1, sala A106 (anii II, III – completare dosar)

 Mai multe detalii privind documentele necesare pentru înscrieri link pdf

 

 

Înscrierile pentru examenul de licenţă din septembrie 2021 au loc în perioada

01 - 03 septembrie 2021.

Susţinerea examenului de licenţă din sesiunea septembrie 2021 va avea loc astfel:

Specializarea Ştiinţa mediului

Marţi 7 septembrie 2021, ora 9,  sala FORINFO

 

Înscrierile pentru examenul de master din septembrie 2021 au loc în perioada

20 – 21 septembrie 2021.

Susţinerea examenului de disertaţie din sesiunea septembrie 2021 va avea loc astfel:

- Specializarea Monitorizarea şi managementul mediului

  Miercuri 22 septembrie 2021, ora 12,  sala FORINFO

- Specializarea Analiza şi controlul produselor agrochimice, farmaceutice şi cosmetice

  Joi 23 septembrie 2021, ora 10,  sala FORINFO

 

Tabere studențești 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE 21 – 25 IUNIE 2021

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE VA AVEA LOC ASTFEL:

LICENŢĂ

- Matematică Informatică - 2 IULIE 2021, ora 9.00, sala SA 03 (faţă în faţă)

- Ştiinţa mediului - 2 IULIE 2021 , ora 9.00, sala FORINFO (faţă în faţă)

MASTER

- Monitorizarea şi managementul mediului – 26 IUNIE 2021, ora 10.00, sala FORINFO (faţă în faţă)

- A.C.P.A.F.C. - 02 IULIE 2021, ora 16.00, sala FORINFO (faţă în faţă)

- Matematică Didactică - 01 IULIE 2021, ora 9.00, ONLINE

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE, TREBUIE SĂ PREZENTAŢI URMĂTOARELE:

- FIŞA DE LICHIDARE (care se găseşte la secretariat)

- CEREREA DE ÎNSCRIERE (pe site)

- 2 (DOUĂ) FOTOGRAFII TIP BULETIN (doar pentru licenţă)

- PROIECTUL CU SEMNĂTURA ÎNDRUMĂTORULUI

- DECLARAŢIA DE PLAGIAT (SE DESCARCĂ DUPĂ SITE-UL http://www.sciences.ugal.ro/examen_licenta.php)

- LUCRAREA INSCRIPŢIONATĂ PE UN CD, CARE SE VA ATAŞA LA FINALUL LUCRĂRI

 

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 28.04.2021 s-a hotărât ca activităţile didactice din săptămânile 12-14 (după Paşte) să se desfăşoare în continuare în regim online, cu excepţia laboratoarelor de chimie de la anii I, II Chimie farmaceutica,  anii I, II Ştiinţa mediului, anii I, II Farmacie, care se vor desfăşura în regim hibrid, cu respectarea normelor sanitare.

 

Zilele porților deschise

Vă invităm la evenimentul: „Zilele porților deschise” la Facultatea de Științe și Mediu a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, eveniment care se va desfășura în perioada 20-22 aprilie 2021! Vă puteți conecta: de pe un computer/laptop direct din Google Chrome sau Microsoft Edge SAU de pe telefon/tabletă, cu condiția să instalați aplicația Microsoft Teams. Link-urile de acces la fiecare dintre cele 3 întâlniri sunt:
20 aprilie 2021, începând cu ora 14:30
21 aprilie 2021, începând cu ora 14:30
22 aprilie 2021, începând cu ora 14:30
 

În zilele de 20, 21, 22 aprilie 2021, Facultatea de Știinte și Mediu organizează "Zilele porților deschise". Vor fi prezentate programele de licență și masterat organizate de facultate. Elevii care doresc să participe, trebuie să completeze formularul https://forms.gle/1aJ7p59FowFPYAmu6

 

Termenul de depunere pentru dosarele „EURO 200” s-a prelungit până pe 6 mai 2021. Acte necesare

 

Simpozion științific stud

 

Burse

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează, în cadrul proiectului instituțional ROSE AG 292/ 2019 - „Studiul – primul pas în performanță, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați”, STUD-UGAL, cursuri de Dezvoltare personală, Comunicare și Consiliere și orientare în carieră destinate studenților din anul I de licență. (Detalii: Studenti la Facultatea de Stiinte si Mediu Galati)

 

Orar semestrul II, 2020-2021

 

Burse de tip DBU - CEE     Flyer

* pot aplica si stundenti masteranzi in an terminal.
 
 

ANUNŢ IMPORTANT

 

Înscrierile pentru examenul de licenţă şi master din februarie au loc în perioada 8 - 12 februarie 2021.

 

Susţinerea examenului de licenţă din sesiunea FEBRUARIE 2021 va avea loc astfel:

         

          Specializarea Ştiinţa mediului

          în 18 FEBRUARIE 2021, ora 10  sala FORINFO

 

 

Susţinerea examenului de disertaţie din sesiunea FEBRUARIE 2021 va avea loc astfel:

          

          Specializarea Monitorizarea şi managementul mediului

          în 19 FEBRUARIE 2021, ora 10 în sala FORINFO

         

          Specializarea Analiza şi controlul produselor agrochimice, farmaceutice şi cosmetice

          în 19 FEBRUARIE 2021, ora 11 on line.