Proiecte de cercetare

 

Perioada Contract / Titlu proiect Coordonator / Partener Tip proiect
2020 – 2024

309/10.07.2020 – Sistem integrat pentru cercetarea şi monitoriraea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea (REXDAN)

Cătălina ITICESCU

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

01.04.2020 – 18.12.2020

CNFIS-FDI-2020-0094 Calitate, educație și dimensiune internațională la Dunărea de Jos

Cătălina ITICESCU

PROGRAME DE FINANŢARE COMPLEMENTARĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

CNFIS – FDI

2020 RESEARCH GRANT JINR-Romania no. 32/2020, Development of laboratory infrastructure for applications of nuclear and related techniques for the assessment of soil and sediment quality (metals, radionuclides, microplastics) in Danube and Black Sea region, Theme no. 03-4-1128-2017/2022 Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2020 RESEARCH PROJECT 2020 JINR-Romania no. 68, Air pollution assessment by neutron activation analysis and related atomic methods using biological indicators, JINR Theme no. 03-4-1128-2017/2022, Investigations in the Field of Nuclear Physics with Neutrons Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2020 RESEARCH PROJECT 2020 JINR-Romania no. 71, Neutron activation analysis and related analytical techniques for the assessment of sediment quality in the Danube River and its deltaic areas, JINR Theme no. 03-4-1128-2017/2022, Investigations in the Field of Nuclear Physics with Neutrons Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
27.09.2019 – 31.12.2023 POIM/178/4/1/120892 - Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele natural acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Nuntași (Contract nr. 275/27.09.2019) Maxim ARSENI

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

27.09.2019 – 31.12.2023 POIM/178/4/1/120890 - Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele natural acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu (Contract nr. 273/27.09.2019)  Maxim ARSENI

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

27.09.2019 – 31.12.2023 POIM/178/4/1/120889 - Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre Șontea-Furtuna, Matița-Merhei, Somova (Contract nr. 274/27.09.2019)  Adrian ROȘU

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

01.07.2019 – 30.06.2022 POIM/178/4/1/123322 – Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD (Contract nr. 253/18.06.2019)  Lucian P. GEORGESCU

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

13.03.2019 – 12.03.2023

Action CA18130 - European Network for Chemical Elemental Analysis by Total reflection X-Ray Fluorescence (ENFORCE-TXRF)

https://enforcetxrf.eu

Antoaneta ENE

PROIECTE DE CERCETARE ȘI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

European Cooperation in Science and Technology Programme (COST)

10.07.2019 – 09.01.2021

POCU/380/6/13/124539 – Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)

https://www.ugal.ro/studii/doctorat/proiect-be-antreprenor

Luminiţa MORARU

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POCU – Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

21.09.2018 – 20.03.2021

105067/14.09.2018 - Creating a System of Innovative Transboundary Monitoring of the Black Sea River Ecosystems Transformation under Impacts of Hydropower Development and Climate Change - HydroEcoNex (cod BSB165)

http://hydroeconex.com/

Antoaneta ENE

PROIECT DE CERCETARE ȘI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Black Sea Basin ENI Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

20.09.2018 – 19.03.2021

10570/14.09.2018 – Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustai nable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of hermful substances, and public exposure prevention - MONITOX (cod BSB27)

https://www.monitox.ugal.ro/

Antoaneta ENE

PROIECTE DE CERCETARE ȘI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Black Sea Basin ENI Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

2018 – 2021

PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0566, contract nr. 9PCCDI/2018, Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potenţial energetic şi alimentar (VALINTEGR)

https://valintegr.ro/

Bianca FURDUI Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
04.10.2016 – 03.10.2020

Action CA15211 – Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems

https://www.cost.eu/actions/CA15211/#tabs|Name:overview

 Mirela VOICULESCU PROIECTE DE CERCETARE ȘI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

European Cooperation in Science and Technology Programme (COST)

02.07.2018 – 30.06.2020

POCU/90/6.13/6.14/107814 – Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului (ProMediu)

https://www.promediu.ugal.ro

Bianca FURDUI

PROIECTE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

POCU – Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

02.05.2018 – 30.04.2020

Contract nr. 53/2018 (PN-III-P1-1.1-PD-2016-0409) Polimeri de coordinare pe bază de argint pentru hârtie antibacteriană (SILVAPAPER)

http://www.silvapaper.ugal.ro/index.html

Aurel TĂBĂCARU

PROIECTE DE CERCETARE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Inovare – PNCDI III – 2015-2020

Resurse Umane – Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) – Competiţie 2016

2018 – 2020

Contract nr. 18PCCDI/2018

Valorizing the extensive experience in space and security (VESS)

Mirela VOICULESCU

PROIECTE DE CERCETARE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Inovare – PNCDI III – 2015-2020

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI) – Competiţie 2017

2018 – 2020  Contract nr. 9PCCDI/2018 Sistem complex de valorificare integralkaă a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar (VALINTEGR) Bianca FURDUI

PROIECTE DE CERCETARE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Inovare – PNCDI III – 2015-2020

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI) – Competiţie 2017

2018 – 2020 Contract nr. 55PCCDI/2018 Implementarea și exploatarea rezultatelor cerce tării științifice în practica restaurării și conservării bunurilor culturale  Mihaela TIMOFTI 

PROIECTE DE CERCETARE CONTRACTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Inovare – PNCDI III – 2015-2020

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI) – Competiţie 2017

30.09.2016 – 30.09.2020 4000118115/16/NL/FF/GP ESA-INOE (Subcontract INOEUDJG nr. 32050/07.10.2016) – Technical Assistence for a Romanian Atmospheric Observation System (RAMOS)  Daniel-Eduard CONSTANTIN 

PROIECTE DE CERCETARE ȘI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

ESA RESEARCH GRANTS

2016 - 2019

Project number: 700399

MESMERISE,Multi-Energy High Resolution Modular Scan System for Internal and External Concealed Commodities

http://h2020mesmerise.eu/

Luminița MORARU

Horizon 2020

mai – decembrie 2019 Fondul de dezvoltare institutionala (FDI), proiect CNFIS – FDI – 2019 – 0084, Responsabilitate, eficienta si performanta prin internationalizarea invatamantului superior, REGAL Lucian GEORGESCU Fondul de dezvoltare institutionala (FDI), proiect CNFIS – FDI
2019 RESEARCH PROJECT 2019 JINR-Romania no. 63, Assessment of industrial impact on agroecosystems and human health risk in Romania using nuclear and related analytical techniques, JINR Theme no. 03-4-1128-2017/2019, Investigations in the Field of Nuclear Physics with Neutrons Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2019 RESEARCH PROJECT 2019 JINR-Romania no. 64, Assessment of air and soil quality using biomonitoring, neutron activation analysis and related analytical techniques, JINR Theme no. 03-4-1128-2017/2019, Investigations in the Field of Nuclear Physics with Neutrons Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2019

RESEARCH GRANT JINR-Romania no. 26/2019, Development of laboratory infrastructure for applications of nuclear and related techniques on the characterization of agricultural soils and transfer of potentially toxic elements in plants, Theme no. 03-4-1128- 2017/2019

Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2019

Potențialul bioeconomic al lipidelor din cereale cultivate pe teritoriul României, contract nr. GI-05/01.03.2019

 Ioana GHINEA

Grant intern de cercetare UDJG

7 mai 2018 – 6 iulie 2019 Strategie si actiuni pentru pregatirea participarii nationale la Proiectul DANUBIUS – RI, 4/2018 Cătălina ITICESCU Programul PN III, proiect suport de management

mai – decembrie 2018

Fondul de dezvoltare institutionala (FDI), proiect CNFIS – FDI – 2018 – 0054, Internaționalizarea activităților academice si a cercetarii in UGAL, ACADEMIC Cătălina ITICESCU Fondul de dezvoltare institutionala (FDI), proiect CNFIS – FDI 
2018 RESEARCH PROJECT 2018 JINR-Romania no. 112, Assessment of air and soil quality in Romania studied by NAA and related analytical techniques, Theme no. 03-4-1128-2017/2019 Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2018

RESEARCH PROJECT 2018 JINR-Romania no. 111, Assessment of industrial impact on agroecosystems and human health risk in Romania using nuclear and related analytical techniques, Theme no. 03-4-1128-2017/2019

Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
20 August – 03 Septembrie 2018

PN-III-P1-1.1-MC-2018-0402, Stagiu/curs de pregătire în străinătate, India, Pune

Luminița MORARU

Stagiu/curs de pregătire în străinătate

14 – 28 Iannuarie 2018

PN-III-P1-1.1-MC-2017-0019, 2017

Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Luminița MORARU

Proiecte de mobilitate pentru cercetători

octombrie 2017 – noiembrie 2018

Proiect de cercetare aplicativă, 731/2017, Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din stațiile de epurare orășenești și a deșeurilor din gropile de gunoi, contract cu INCDPM București

Cătălina ITICESCU

Proiect de cercetare aplicativă

2017 – 2018

Proiect PNIII mobilități 85BM/2017 România-Franța, MolHybAl, Concepția, sinteza și evaluarea biologică a unor molecule hibride pentru tratamentul multițintit al maladiei Alzheimer, între Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi Departamentul de Farmacochimie Moleculară al Universităţii Grenoble Alpes, Grenoble, Franţa

http://www.molhybal.ugal.ro/

Bianca FURDUI

Proiect de mobilitate pentru cercetători PN-III

2017 – 2018

Proiect de mobilitate pentru cercetători PN-III

PN-III-P1-1.1-MC-2017-2028

Romică CREȚU

Proiect de mobilitate pentru cercetători PN-III

2017 – 2018

Proiect de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-0218

 

Bianca FURDUI

Proiect de mobilitate pentru cercetători PN-III

1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018

Proiect Bridge Grant, nr. 79BG. Cod proiect PN-III-P2-2.1-BG-2016-0307, Eficientizarea procesului tehnologic de obținere a nămolurilor de epurare utilizabile în agricultură, Eficient

Cătălina ITICESCU

Programul PN III, proiect Bridge Grant

Octombrie 2017 –Decembrie 2017

Proiect de mobilitate cercetare

PN-III-P1-1.1-MC-2017-0091, Nr. Contract 20/31.10.2017

Mihaela TIMOFTI

Proiect de mobilitate cercetare, Program P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori, Competitia 2017

2017

Fondul de dezvoltare institutionala (FDI), proiect CNFIS – FDI – 2017 – 0050, Excelenta in educatie si cercetare stiintifica in contextul internationalizarii si globalizarii la Dunărea de Jos, GO-UGAL

Cătălina ITICESCU Fondul de dezvoltare institutionala (FDI), proiect CNFIS – FDI
2017

Proiect de cercetare aplicativă, 721/2017, CERCETARI ASUPRA DISPERSIEI EMISIILOR REZULTATE DIN INSTALATIA DE USCARE, NEUTRALIZARE SI VALORIFICARE TERMICA A NAMOLULUI DIN CADRUL SEAU-BRAILA

Cătălina ITICESCU Proiect de cercetare aplicativă
2017 RESEARCH PROJECT 2017 JINR-Romania no. 81, Applied research on air and soil pollution with toxic elements using nuclear and related analytical techniques,Theme no. 03-4-1128-2017/2019, Investigations of Neutron Nuclear Interactions and Properties of the Neutron, Protocols Nos. 4619-4-17/19,4613-4-17/19,4610-4-17/19 Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2017

RESEARCH PROJECT 2017 JINR-Romania no. 80, Investigation of advanced functional materials using atomic and nuclear analytical techniques and imaging microscopy, Theme no. 03-4-1128-2017/2019, Investigations of Neutron Nuclear Interactions and Properties of the Neutron, Protocol No. 4613-4-17/19

Antoaneta ENE RESEARCH PROJECT JINR-Romania
2017

Proiect de mobilitate pentru cercetatori, 21/2017, Multivariate analysis of physico-chemical parameters and WQI of Lower Danube water to identify potential pollution sources.

Cătălina ITICESCU Programul PN III, Resurse umane, Proiect de mobilitate pentru cercetatori
2017

 Proiect de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-0967

 Ioana GHINEA

Proiecte de mobilitate pentru cercetători