Monitorizarea și managementul mediului  

Planuri de învățământ

anul I

anul II

 

Programul de studiu de tip Master “Monitorizarea si Managementul Mediului” se organizeaza la Facultatea de Stiinte si Mediu, in domeniul Ingineria mediului,  domeniu acreditat la Universitatea Dunarea de Jos Galati, unde exista capacitatea instutionala de dezvoltare a acestei forme de studiu. Programul de studii propus se bazează pe existenţa unui program similar derulat inca din 2003 si acreditat ARACIS din 2008.

Facultatea de Stiinte si Mediu dispune de baza materiala (săli de curs, săli de seminar, laboratoare dotate cu echipamente şi aparatura corespunzătoare), profesori, conferenţiari şi lectori având competenţa recunoscută în domeniul disciplinelor incluse în programul de master. Obiectivele cursurilor propuse sunt orientate pe însuşirea de către studenţi a problemelor actuale pe care le ridică protecţia mediului, pentru a promova măsurile tehnico–economice optime de soluţionare a problemelor respective. Misiunile didactică şi de cercetare ale programului de studii sunt în concordanţă cu nomenclatorul naţional de calificări si sunt dictate de cerinţele pieţei forţei de muncă.

Programul de studiu are ca obiectiv primordial pregătirea de specialişti în domeniul ingineria mediului, cu aplicabilitate in toate domeniile de activitate. Absolvirea unui astfel de masterat ofera viitorilor specialişti cunoştinţele necesare abordării problemelor de mediu, aplicării soluţiilor moderne de gestiune a presiunilor asupra mediului a activităţilor umane, aplicarea conceptelor actuale privind sistemele de management de mediu.

Specializarea Monitorizarea si Managementul Mediului cuprinde discipline de studiu cu caracter interdisciplinar, avand implicaţii atât în activitatea de cercetare fundamentală, cât mai ales în activitatea practică. Astăzi tot mai multe domenii ale activităţii economice beneficiază de rezultatele cercetărilor din sfera stiintelor si ingineriei mediului.

Programul de masterat Monitorizarea si Managementul Mediului se adresează absolvenţilor de învăţămînt universitar de lungă durată cu urmatoarele specializări: ingineria mediului, stiinta mediului, chimie, fizică, stiinta alimentelor, stiinte agricole, farmacie şi absolvenţilor universitari care au preocupări în domeniu, sau care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă activităţilor profesionale pe care le desfaşoară şi care implică cunostinte din domeniul stiintelor mediului.

Datorită caracterului de profesionalizare al programului, absolvenţii vor poseda competenţe profesionale utile, în contextul contemporan, atat în cercetare cat mai ales in domenii în care preocuparea pentru om face extrem de utile competenţele dobândite.

Absolvenţii vor beneficia de o gamă deosebit de largă de posibilităţi de încadrare în muncă conform nomenclatorului naţional şi în concordanţă cu cerinţele actuale ale pieţii muncii. De asemenea, absolvenţii îşi pot aprofunda direcţia specalizării masterale prin urmarea cursurilor unei şcoli doctorale.

            Prin disciplinele studiate, prin modalităţile complexe de abordare a problemelor stiintifice ce însoţesc studiul acestor discipline, absolvenţii programul vor căpăta cunoştinţe şi competenţele necesare formulării în mod adecvat a problemelor contemporane şi identificării soluţiilor pertinente.

             

Domeniile de aplicare a cunoştinţelor obţinute în urma absolvirii programului de masterat Monitorizarii si Managementul Mediului sunt foarte diverse.

Ocupații posibile: evaluator şi auditor de mediu, responsabil de mediu, analist de mediu, inspector pentru conformare ecologică, inspector protecţia mediului, specialist documentaţie studii, cercetator  în ecologie si protectia mediului, profesor in invatamantul superior si cel secundar, auditor de mediu, monitor mediu inconjurator, responsabil de mediu, analist de mediu, specialist in managementul deseurilor, consilier institutii publice, referent de specialitate, inspector de specialitate.

 

Inserţii  profesionale ale absolvenţilor programului de studii de master Monitorizarea şi Managementul Mediului:

agenţii de mediu, firme de consultanţă, structuri administrative, departamente de control al calităţii mediului, laboratoare de analize de  mediu, organizaţii neguvernamentale de protecţie a mediului, institute  de cercetare, învăţământ universitar, învăţământ preuniversitar.