Știința mediului   

 

Program de licență - 3 ani

Misiune și obiective

 

Planuri de învățământ

- anul I

- anul II

- anul III

 

Fișe discipline

 

Program consultatii 2023-2024

- semetrul I

- semestrul II

 

De ce să studiezi Știința Mediului? Pentru a cunoaște caracteristicile și rolurile componentelor mediului (sol, aer, apă, viețuitoare) și impactul pe care îl au factorii naturali și antropici asupra acestora, pentru a le prevedea și preveni efectele negative.

Noțiuni despre aer: presiune, vânt, radiații solare, umiditate, precipitații, nori, ceață, ozon, aerosoli

Noțiuni despre ape: punți de hidrogen, pH, salinitate, conductivitate, oxigen dizolvat

Noțiuni despre sol: relief, roci, profil de sol, humus, conținut de metale grele

Noțiuni despre biosferă: producători, consumatori, descompunători, autoreglare, homeostazie

Noțiuni despre poluare: tipuri de poluare și de poluanți, efectele poluanților, remediere, reducerea poluării la sursă, dezvoltare durabilă, etc.

Alte noțiuni de mediu: monitorizare, evaluare impact, bilanț de mediu, raport de mediu.

Discipline de specialitate: Gestiunea resurselor de apă, Ecotoxicologie, Ştiinţa solului şi reconstrucţie ecologică, Radioactivitatea mediului, Evaluarea impactului activităților antropice asupra mediului, Monitoring integrat de mediu, Metodologia întocmirii studiilor de impact, Energii  neconvenționale, Meteorologie şi Climatologie, Dreptul mediului.

Profesii: expert de mediu și consilier de mediu în organizații guvernamentale (agenții de mediu, Garda de Mediu) și la agenți economici, inclusiv la firme de consultanță de mediu, administrator/custode de arii protejate

Alte motive: Colectiv academic prestigios, burse de merit, de studiu și sociale, cămine studențești, tabere.