Prof. univ. dr. chim. habil. Cătălina ITICESCU

Email:  catalina.iticescu at ugal.ro 

CV

Lista de lucrări

 

Domenii de interes

 

Știința și ingineria mediului, calitatea ecosistemelor acvatice, studiul și managementul nămolurilor de epurare, poluarea solurilor etc.
Domeniul de abilitare/ conducere de doctorat și IOSUD-ul de care aparține

Abilitare în domeniul Inginerie Industrială, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați