Prof. dr. ing. fiz. Luminița MORARU

Email: luminita.moraru at ugal.ro 

CV

Lista de lucrări

 

   

Domenii de interes

 

 

 

 

- Imagistica medicală: Cercetări privind prelucrări de imagini medicale și interpretarea lor în vederea identificării de patologii. Dezvoltarea de aplicații CAD pentru susținerea activităților de diagnosticare;

- Procesarea de imagini: segmentarea și clasificarea imaginilor medicale pentru identificarea obiectelor biologice de interes prin metode combinate de tehnici de procesare și ‘patern recognition’;

- Dezvoltarea tehnologiilor în domeniul ultra- și infrasunetelor în medii stratificate pentru detectarea și recunoașterea obiectelor interzise cu potenția de risc major.

Domeniul de abilitare/ conducere de doctorat și IOSUD-ul de care aparține

Inginerie industrială, IOSUD Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați