Prof. univ. dr. ing. Lucian P. GEORGESCU

Email: lucian.georgescu at ugal.ro 

CV

Lista de lucrări

 

Domenii de interes

 

Știința și ingineria mediului, dezvoltare durabilă, biodiversitate, calitatea ecosistemelor acvatice, calitatea aerului, etc.

Domeniul de abilitare/ conducere de doctorat și IOSUD-ul de care aparține

Conducere de doctorat în domeniul Inginerie industrială, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați