Prof. univ. dr. fiz. habil. Antoaneta ENE

Email: aene at ugal.ro 

CV

Lista de lucrări

 

Domenii de interes

 

  1. Metode atomice și nucleare utilizate în tehnologi
  2. Mediu și schimbări climatice
  3. Econanotehnologii și materiale avansate
Domeniul de abilitare/ conducere de doctorat și IOSUD-ul de care aparține

   Inginerie industrială/IOSUD UDJG