Prof. univ. dr. chim.  habil. Rodica Mihaela DINICĂ

Email: rodica.dinica at ugal.ro 

CV

Lista de lucrări

 

Domenii de interes

 

 

 

 

 

 

Chimie organică, sinteză, analiza structurală si functională a compușilor organici, heterociclici

Chimie verde: reacţii sub acţiunea microundelor, ultrasunetelor, biocataliză

Fitochimie: extracţia, separarea  şi identificarea de noi molecule cu proprietăți antioxidante, antimicrobiene, antitumorale

Interacţia compușilor organici cu biomolecule, radicali liberi,  microorganisme, enzime

Domeniul de abilitare/ conducere de doctorat și IOSUD-ul de care aparține

Chimie / Științe fundamentale și inginerești, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați