Prof. univ. dr. chim. Ștefan DIMA

Email: dimastefan at yahoo.com 

CV

Lista de lucrări

 

         Domenii de interes

 

 

 

 

 

Chimia sistemelor disperse alimentare si farmaceutice

Tehnici de analiză a alimentelor si medicamentelor

Microincapsulare in sisteme alimentare si farmaceutice

Reologia mediilor disperse alimentare si farmaceutice

Fenomene interfazice