Prof. univ. dr. chim. habil. Geta CÂRÂC

Email: geta.carac at ugal.ro 

CV

Lista de lucrări

 

         Domenii de interes

 

 

 

Electrochimie aplicata

Stiinţa materialelor

Chimie Analitica

Poluarea mediului
Domeniul de abilitare/ conducere de doctorat și IOSUD-ul de care aparține Ingineria materialelor / Științe fundamentale și inginerești, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați